Print

Inspectie -> Veiligheidsinspecties

 

                                  

 

De Vakgroep Beheer en Inspectie van de brancheorganisatie Uneto-VNI vertegenwoordigt ongeveer 90 bedrijven die zich bezig houden met de veiligheidsinspecties van elektrotechnische installaties in bedrijf. Deze inspecties vinden plaats onder het Certificaat voor Toezicht. Dit kwaliteitssysteem is in de jaren 90 door Uneto en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld en bij de Raad van Accreditatie gedeponeerd. De Arbeidsinspectie stelt een inspectie door een gecertificeerd bedrijf gelijk aan de inspecties die zij zelf uitvoert. 

Naast de inspecties houden de leden zich ook bezig met bedrijfskundige implementaties van de NEN-EN 50110 / NEN 3140 en opleidingen op dit gebied. De bedrijven in de Vakgroep richten zich ook op het onderhoud van installaties en systemen. Het kan daarbij gaan om onderhoud op verschillende niveaus: van onderhoud-op-afroep (storingen) tot prestatiecontracten (‘uptime garantie’). Een vierde werkterrein van de Vakgroep Beheer en Inspectie is energiebesparing. De bedrijven voeren aanpassingen aan installaties uit, die worden opgelegd op basis van Algemene Maatregelen van Bestuur van de Wet Milieubeheer. Dit is een markt voor de vakgroepleden waarin omzet gemaakt kan worden, terwijl het voor de klanten dankzij subsidies en fiscale tegemoetkomingen budgetneutrale acties zijn. 

“De gelijkstelling van inspecties door gecertificeerde bedrijven met die van de Arbeisinspectie zou in de toekomst navolging kunnen krijgen. Het heeft er alle schijn van dat de overheid in steeds meer gevallen het principe zal hanteren van handhaving van regelgeving door uitbesteding daarvan aan gecertificeerde marktpartijen. Recente calamiteiten (Enschede, Volendam) hebben bewezen dat de regelgever zelf het handhavingproces niet altijd even goed invult. De overheid zoekt naar methoden om de kwaliteit, onafhankelijkheid en capaciteit van de handhaving veilig te stellen. De bedrijven in de Vakgroep Beheer en Inspectie zullen daardoor in de toekomst wellicht hun basis kunnen verbreden”, aldus de vakgroep. 

De missie van de vakgroep luidt als volgt: “ Leden van de Vakgroep Beheer en Inspectie leveren door kennis van mens, organisatie en elektrotechniek een aantoonbare bijdrage aan de continuïteit en veiligheid bij opdrachtgegevens. 

Daaruit volgen de volgende acties en strategieën: 

“Opdrachtgevers en overige ‘stakeholders’(h)erkennen en vertrouwen de leden van de Vakgroep B&I als dé experts op het gebied van veiligheid, instandhouding, verbetering en gebruik van elektrotechniek. Hiermee is een expertisecentrum ontstaan dat met actuele kennis van mens, organisatie en elektrotechniek voor continuïteit en veiligheid als spin in het web fungeert voor de BV Elektrotechniek.