Print

Netanalyse -> Harmonische vervuiling

Een muziekstuk met mooie harmonische klanken is een lust voor uw oren. Valse noten maken het echter zeer onaangenaam om naar te luisteren. Uw elektrische installaties vinden het ook niet prettig als er “valse noten” in de energielevering zitten. Het elektriciteitsnet heeft in het ideale geval zuiver sinusvormige spanningen van 50Hz. Echter door het aansluiten van niet lineaire belastingen, zoals frequentieregelaars voor aansturing van motoren, pc-achtige apparatuur met schakelende voedingen enz., ontstaan hogere harmonische stromen in uw elektriciteitsvoorziening.

Deze hogere frequenties veroorzaken een extra warmteontwikkeling in uw elektriciteitsnet, met als gevolg beperking van de capaciteit, het voortijdig aanspreken van zekeringen, het mogelijk verbranden van de nulleider en vrijwel zeker een verkorting van de levensduur van uw installaties.

Vaststellen vervuiling
Safetyspec beschikt over geavanceerde meetapparatuur en expertise om uw elektriciteitsnet te kunnen analyseren.De meetapparatuur neemt per kanaal 9.600 samples per seconde. In het algemeen worden 4 stromen en 4 spanningen gelijktijdig gemeten. Dit betekent een totaal van 9.600 * 8 = 76.800 samples per seconde. Afhankelijk van de meetduur en de te verwachten resultaten kan een opslaginterval gekozen worden tussen de 200ms en enkele minuten. Binnen dit opslaginterval wordt uit alle samples het minimum, maximum en de gemiddelde waarde berekend. Dit wordt weergegeven van de 1e t/m de 50e harmonische. Vastgelegde gegevens zijn o.a. spanning, stroom, frequentie, powerfactor, vermogen, blindvermogen, THDi, THDu, enz.

Na afloop van de metingen worden de relevante gegevens in een meetrapport verwerkt en wordt een advies gegeven over eventuele aanpassingen.

Wat is er aan te doen?
Afhankelijk van de geconstateerde problemen, zijn er ook oplossingen te vinden. Oplossingen kunnen eenvoudig zijn (b.v. niets doen zolang de capaciteit van het net nog royaal overgedimensioneerd is) tot redelijk complex.

Het kan b.v. nodig zijn om filters te plaatsen in de apparatuur die de vervuiling veroorzaakt. Indien dit niet mogelijk is, of de fabrikant van de apparatuur wenst niet mee te werken, kan ook besloten worden tot het centraal in de installatie plaatsen van filters.

Een andere optie is het plaatsen van een no-break installatie. Deze verzorgt de scheiding (filtering) tussen de apparatuur en het net en heeft als extra voordeel dat kortstondige netonderbrekingen opgevangen worden.

Safetyspec kan u hierbij gedegen adviseren welke oplossingen de beste resultaten uit uw elektrische installatie halen.